antsverti

antsverti
antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus antsisvė̃rę Yl. 2. refl. žr. užsverti 3 (refl.): Antsisvė̃ręs ant plūgo neark Lk. Karalienė išbalo, apalpusi krito, antsisvėrusi ant rankų tarnaičių I. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsverti — atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsverti, àtsveria, atsvėrė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, MŽ15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsverti — išsver̃ti, ìšsveria, ìšsvėrė tr. LVI809, išsverti, ìšsveria, išsvėrė 1. N, NdŽ nustatyti svorį, pasverti. 2. pasiekti, turėti tam tikrą svorį: Nieko neišsvėrė uogos, baisiai sausos Klt. 3. svoriu išvarginti, ištempti: Du kibirus benešant, net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasverti — pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė tr., pasverti, pàsveria, pasvėrė 1. SD272, R40, MŽ, Sut, N, K, M, Š, Kv, Žd, Vlkv, Mrj, Grk, Sb, Ad, Lnt nustatyti svorį: Ant buonžės pasverk lašinius J. Pirmiau kiaulę pasver̃kiam, o paskuo aplink piningus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persverti — Š 1. tr. SD1146, SD301, Sut, LL94,191, NdŽ viršyti svoriu, nusverti: Sunkiaus sveriu, persveru R361, MŽ484. Drūtgalys persveria laibgalį DŽ1. Man išrodo, kad tavo maišas persvers manąjį Alk. | refl.: ^ Abu susvėrus ant vienos šakelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasverti — prasver̃ti, pràsveria, pràsvėrė tr. NdŽ, prasverti, pràsveria, prasvėrė NdŽ 1. NdŽ sveriant suklysti, pražiūrėti. 2. PŽ daugiau sverti už ką nors: Šitas vaikas, ma[n] atrodo, aną prasver̃tų Snt. 3. lenkiantis pro ką prakišti: Mes visi, pro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisverti — prisver̃ti, prìsveria, prìsvėrė tr. K, NdŽ, DŽ1, prisverti, prìsveria, prisvėrė 1. R422, MŽ572, N, KI34, LL24,103, NdŽ papildyti iki reikiamo svorio. 2. pridėti sveriant: Nenorėk, kad prisvertų. Džiaukis, jei nenusveria rš. 3. daug pasverti: O …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susverti — susver̃ti, sùsveria, sùsvėrė tr., susverti, sùsveria, susvėrė 1. M, Š viską pasverti: Susver̃k tavorą, tebūn gatavas J. Čia viskas sùsverta kaip reikia Jrb. Vakare sùsveria, kiek išplūki tų linų Bsg. | refl. tr.: Susìsvėriau, susipyliau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”